23-02-16

Preconferentie Lectoren: Help(t) onderzoek in het mbo?! Onderzoek(end werken) brug tussen veranderende beroeps- en onderwijspraktijk.

Onderzoek is voor veel ROC-instellingen een nieuwe uitdaging! Volgens de minister kunnen lectoraten in het mbo er voor zorgen dat het mbo-onderwijs beter aansluit op de behoeften van regionale bedrijven en hbo-instellingen. Feitelijk is de kernopdracht van het mbo: studenten opleiden voor het regionale bedrijfsleven, of hen voorbereiden op een hbo-opleiding. Zo kunnen, aldus minister Bussemaker, de mbo lectoraten de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijven/hbo-instellingen een extra duwtje geven. Een mooie en eigentijdse ambitie!  

In deze preconferentie gaan we met de beleidsmakers van het Ministerie van Onderwijs (van de Directie MBO), met bestuurders van ROC’s, met onderzoekers, onderzoekers en projectleiders uit de practoraten, lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs in gesprek. Doel is een antwoord te krijgen op twee belangrijke vragen:
Hoe kan onderzoek(end werken) deze uitdaging aangaan en voor de mbo-instelling van meerwaarde zijn?
Hoe kan onderzoek(end werken) in een ROC worden georganiseerd en welke eisen worden hieraan gesteld?

We zoeken samen, en in dialoog met elkaar, naar praktische antwoorden, waarmee we in het eigen ROC verder kunnen. Hiervoor gebruiken we drie denkrichtingen, waaruit misschien richtlijnen voor de opzet van onderzoek in het mbo afgeleid kunnen worden.

Een eerste antwoord kan voortkomen uit de denkrichting van het Ministerie van Onderwijs. Naar analogie van het hbo heeft de minister de ervaring dat een lector een brug kan slaan tussen onderzoek en praktijk. Tegelijkertijd brengt de lector focus aan in de keuzes van instellingen en draagt hiermee bij aan de onderwijskwaliteit. Het mbo kent een dergelijke functie bijna niet en hoe kan dit veranderen?

Een tweede antwoord kan voortkomen uit de denkrichting van mbo-instellingen. Gaat het alleen om de oplossing van een praktijkprobleem, of willen we vanuit ‘de wetenschap’ een duurzaam antwoord krijgen op het praktijkprobleem? Willen we ons ook richten op het professionaliseren van docenten en teams? Misschien spelen deze vragen geen rol als je in je ROC met een mbo lectoraat start. Al onderzoekend en werkend ontwikkel je misschien binnen je eigen context van het ROC een mbo lectoraat, of practoraat: een pragmatische aanpak.  

Een derde antwoord kan voortkomen uit de denkrichting van de onderzoeker, de good practices uit de practoraten, of van de lectoren en de hoogleraren beroepsonderwijs. Zij beschikken over veel onderzoekservaring. Hoe pakken zij in de ROC’s praktijkgericht onderzoek op? Hoe betrekken zij docenten erbij? Welke onderzoekende aanpakken gebruiken ze? Is de brug tussen veranderende beroeps- en onderwijspraktijk de heilige graal van de mbo lector?

Programma 6 april:
9:30 Inloop
10:00 Welkom , kennismaking en opzet van het programma door Henk Ritzen, lector van een gezamenlijk mbo en hbo lectoraat
10:15 korte presentaties in de vorm van drie interactieve ronde tafels:
Perspectief ministerie: Peter A. Lourens en Bas Derks van de Directie Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) van OC&W
Perspectief ROC’s: Marc van der Meer , SBB en wetenschappelijk adviseur, co-auteur notitie stichting practoraten; Paulo Moekotte (senior beleidsadviseur/onderzoeker en lid van OOG); Gerard Rikken (projectleider practoraten in het ROC van Twente). (Er worden nog voorzitters en/of leden van de CvB’s benaderd.)
Perspectief onderzoeker:
o Anna Veeneman, lectoraat Duurzame Innovatie in de regionale kenniseconomie van Stenden Hogeschool/Alfa-college.
o Loek Nieuwenhuis, lectoraat Beroepsonderwijs Hogeschool Arnhem, Nijmegen.
o Ruud Klarus, lectoraat Ontwikkelen van Competenties op de Werkplek, een ‘embedded’ hbo-lectoraat dat samen met innovatiedocenten, (docent)onderzoekers en een interne lio begeleider binnen een ROC is ingericht.
o Marcel van der Klink, lectoraat  Professionalisering van het Onderwijs Zuyd Hogeschool, werkt samen met het regionaal beroepsonderwijs.
o Elly de Bruijn, Lectoraat Beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht, ook in samenwerking met Hogeschool Windesheim; werkt samen met de ROC's in Utrechtse en Zwolse regio.
o Henk Ritzen, lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context, ROC van Twente/Saxion.
11:30 Gezamenlijke terugkoppeling gericht op de praktische antwoorden en werkopdrachten
12:30 Lunch

Meld je aan voor deze preconferentie woensdagochtend 6 april in Martiniplaza via onze online databank.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten