07-04-16

Activerende didactiek met ict: een verblende leerlijn, JaapJan Vroom en Fernando Nijkamp, Deltion College

Activerende didactiek houdt volgens Fernando en JaapJan in dat je niet lesgeeft zoals je zelf les hebt gehad. Er is een blended leerlijn gemaakt om activerende didactiek met ict onder de docenten te stimuleren. Er moet een verandering van de mindset plaatsvinden, omdat de meeste collega's dit aspect niet in hun opleiding hebben meegekregen. De training is gebaseerd op delen van de Kennisbasis ICT (de onderdelen attitude en didactisch handelen). Er wordt gewerkt aan bewustwording en houding, minder aan praktische vaardigheden. Momenteel zijn er 60 deelnemers in de blended leerlijn en het streven is dat alle docenten uiteindelijk de leerlijn gaan volgen.

In het verleden werd meer gewerkt met hands-on workshops waarin veel tools de revue passeerden. Daarop werd weliswaar enthousiast gereageerd, maar men voelde zich overstelpt met ideeën en het kwam niet tot diepgang of borging. Het idee van activerende didactiek was nog onderontwikkeld waardoor de voedingsbodem voor al het geboden moois ontbrak. Nu is er een combinatie van workshops met de digitale leerlijn. De leerlijn is ontwikkeld met opensource tool Xerte. De leerlijn biedt de theoretische onderbouwing en in de workshops wordt actief gewerkt. Elke online module heeft dezelfde opbouw: er wordt voorkennis geactiveerd, theorie uitgelegd en er vindt een verwerking plaats. Er wordt veel gewerkt met hotspot plaatjes en filmpjes met voorbeelden. Ook zitten bijvoorbeeld Mentimeter vragen ingebouwd om meningen te peilen of op casussen te reageren.

Bij het werken met groepen moet soms volgens vastgestelde deadlines worden gewerkt, zodat er bijvoorbeeld op posts gereageerd wordt die in het digitale systeem worden gezet. Een dilemma bij de trainers is of er veel of weinig sturing moet zijn, of er gecontroleerd moet worden of collega's hun opdrachten wel maken. Sommige collega's willen dit graag, anderen haken meteen af. Een ander dilemma is of je modules meteen helemaal openzet of dit gefaseerd doet. Opnieuw willen sommige collega's alles meteen zien, anderen weer niet. JaapJan en Fernando kiezen er nu voor om gefaseerd te werken. Wat zou kunnen is om al wel de inhoud te tonen, maar de mogelijkheid om te posten nog uit te laten en die gefaseerd te doen. Er wordt ook geopperd dat het volgende deel van de leerlijn pas wordt opengezet als alle groepsleden de vorige delen hebben doorlopen, maar dit levert wel peer pressure op en daar kan niet iedereen mee omgaan. Tenslotte zien ze dat de online discussie functionaliteit niet zoveel wordt gebruikt en dat notificaties worden uitgezet.

Wanneer teams aan de slag willen met blended onderwijs, worden ze verplicht deze training te volgen met het hele team. Het is niet zo dat men eist dat er ict in het onderwijs wordt ingezet, maar dat men hierin weloverwogen keuzes kan maken en kan beargumenteren waarom iets wel of niet wordt gedaan.

Deltion stelt van deze leerlijn alle (bron)bestanden beschikbaar (waarvoor hulde!) en roept andere instellingen op om mee te ontwikkelen en weer terug te delen. Zie voor de link ook de presentatiebeschrijving in de programmamatrix van de conferentie. http://goo.gl/yjg6X9. Aan het eind van de sessie wordt op Padlet nog verder van gedachte gewisseld (zie http://padlet.com/mictdeltion/cvi) Een mooie workshop om een prachtige conferentie mee af te sluiten!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten