06-04-16

Deze mag je niet missen (reclame)

Even een paar voorbeelden vanuit het Nova College:

Ronde 1. 14.45 - 15.45 uur Springerzaal
Professionaliseren van de BPV organisatie binnen het ROC
BPV staat hoog in het vaandel en we willen echt de relatie met onze stagebedrijven stevig verbeteren. Mijn collega Tineke Snel vertelt daarover.
Binnen een ROC regelt elke unit de BPV op zijn eigen manier. Sommige units hebben een BPV bureau en BPV -coördinatoren, anderen zetten docenten in voor BPV. Inhoudelijke kennis van kwaliteit en geschiktheid van de BPV-plaatsen is gekoppeld aan personen en niet overdraagbaar.
Gewenste situatieDoor gebruik te maken van een BPV applicatie krijgen we ROC - breed een eenduidige structuur. Op die manier ervaren bedrijven en instellingen met meerdere stagiairs van meerdere units eenheid in de organisatie van de BPV en de communicatie over de BPV. 

Ronde 2. 16.00 - 17.00 uur Springerzaal
IOT (Internet of Things) en de veranderende wereld.
Tim van der Voord vertelt zijn visie over hoe wij ons onderwijs moeten / kunnen aanpassen aan deze veranderede wereld. Dat doen we ook want de opleiding bank en verzekeringen daar zijn we mee gestopt. Tim kent u wellicht ook van zijn presentaties over 3D printing.
Slimme ICT technieken (smart technology) gaan onze wereld drastisch veranderen, we geven een doorkijkje in de wereld van smart technology. En geven een antwoord op de vraag: Hoe speel je als MBO instelling in op de snel veranderende wereld van Smart-Cities en Smart-Industries?
Ronde 3. 17.15 -18.15 uur Springerzaal
Werken met Edmodo, verbeter je communicatie met studenten
ELO in de prullenbak of …. ROC's zijn vaak heel groot. Mijn collega's René Pel en Franciska Klomp zijn duidelijk een andere mening toegedaan. Zij verhalen over Werken met Edmodo, verbeter je communicatie met studenten.

Welk middel moet een school gebruiken om op een heldere manier met haar studenten te communiceren? Die vraag stelden wij aan onze studenten en het antwoord was: Het product maakt niet zoveel uit, zolang alle communicatie maar langs één weg verloopt. En als het even kan met behulp van de smartphone.

De zoektocht naar een passende oplossing leverde ons Edmodo op. Dit platform –met wereldwijd 60.000.000 gebruikers- biedt de docent een intuïtieve manier om met de studenten te communiceren. En dankzij de app krijgt de student alle informatie direct op de smartphone binnen.

In deze workshop gaan we aan de slag met Edmodo. We laten zien hoe u snel een klas inricht, communiceert, opdrachten en materialen kunt uitzetten en daarop feedback geeft

Ronde 4. 09.30 - 10.30 uur Springerzaal
Uit de startblokken met Etwinning
Uiteraard kijken ook wij verder dan Haarlem en omgeving. Internationalisering is een must en met Etwinning maken we stappen vooruit. Mijn collega's Hester Zeeman en Yardeen Roos delen hun visie.

Go Global met Etwinning - Internationaliseren op alle vakniveaus 

Onze workshop is interessant voor collega's die meegenomen willen worden in ons "project-in-wording". Wij zijn geen experts, maar willen collega's kennis laten maken met een voorbeeld van online samenwerking, hen enthousiasmeren en kennisdelen waar mogelijk. 
Voor docenten die out of the box kunnen denken en tijd en energie willen steken in het verbreden en verdiepen van hun eigen lessen.

Tenslotte zijn we ook nog gastspreker.


Ronde 2. 16.00 - 17.00 uur  Zaal 3
Vijf ROC’s en de Herontwerptool: KLAAR met het ontwerp!
Bij diverse ROC's wordt de Herontwerptool ingezet als hulpmiddel om de vernieuwde onderwijsprogramma's te ontwerpen en vast te leggen. Een transparant overzicht van het onderwijsleerplan is het resultaat.
Op welke wijze wordt de tool op de scholen ingezet en wat is het gevolg heeft de manier van inzetten op een school? Vijf ROC's vertellen.
Voor welke problemen en dilemma's komen onderwijsteams te staan bij het gebruik van zo'n tool om goed onderwijs te helpen bouwen? Daarop krijgt u antwoord.
Wat moet je doen als je de output van deze tool wilt gebruiken bij andere processen zoals inrichten ELO, plannen van onderwijsactiviteiten, roostering, vastleggen van studievoortgang? We lichten een tip van de sluier op.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten