07-04-16

De professionele ontwikkeling van onderwijs personeel

OCW speelt een rol bij de professionele ontwikkeling van personeel in de breedste zin van het woord. De bijeenkomst is bedoeld als een inventarisatie van ideeën, voorstellen t.a.v. professionalisering van personeel. De vragen die aan de orde komen zijn:
  • Wat is er nodig voor een verdere professionele ontwikkeling van personeel?
  • Op welke wijze moet er een professionele ontwikkeling van het onderwijzend personeel  plaatsvinden om aansluiting met bedrijfsleven te behouden/krijgen?
  • Welke rol heeft OCW om tot deze ontwikkeling te komen?

Aan zes tafels werd over deze vragen gediscussieerd. Resultaten die o.a. voorbij kwamen (geparafraseerd): Wie is verantwoordelijk voor professionalisering? Hoe borg je professionalisering? Welke standaarden hanteer je om niveau/kwaliteit van professionalisering vast te stellen?  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten