07-04-16

Doorontwikkelen BRON (BasisRegister ONderwijs)

Pierre Veelenturf van de MBOraad vertelt dit verhaal namens saMBO-ICT en MBO Raad. Voor wat betreft de bekostiging zijn er namelijk grote veranderingen op til.
BRON is ooit ingevoerd door DUO om de bekostiging te regelen, maar op dit moment worden de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt. Ook beleidsgegevens.

Het huidige BRON is heel erg oud en de gegevensuitwisseling is ook ouderwets vormgegeven op basis van bestandsuitwisseling. Het nieuwe systeem werkt op basis van berichtenverkeer.

Er zijn drie grote veranderingen te onderscheiden:
  1. Inhoudelijk: Bekostiging komt erin, maar ook BPV en hKS (herziening Kwalificatiestructuur, de keuzedelen)
  2. De uitwisseling verandert van bestandsuitwisseling naar berichtenverkeer: elke mutatie wordt doorgegeven.  Iemand vraagt of het meenemen van de keuzedelen e.e.a. niet nodeloos ingewikkeld gemaakt. De keuzedelen moeten worden meegenomen omdat ze deel uit maken van het diploma.
  3. BPV - Verandering in het proces van de BPV-keten/gegevens levering.
Vooral het terugleveren van de cascade factor is van veel waarde. Dan weet je of je nog geld krijgt voor de student.

Voor wat betreft de BPV wordt de belangrijkste verandering dat we rechtstreeks met SBB gaat communiceren voor wat betreft wie waar zit en of een bedrijf is geaccrediteerd. Nu zit DUO er nog tussen.

In deze fase hebben instellingen nog de kans om met hun leverancier in gesprek te gaan over hoe dit in de systemen wordt verwerkt en waar je in de interne processen teruggeleverde gegevens om kunt zetten in kansen!

Meer weten? www.sambo-ict/programmas/doorontwikkelen-bron

Maaike

Geen opmerkingen:

Een reactie posten