06-04-16

Een elo voor e-learning - ROC Nijmegen

Het is net onderwijs. Bij de start van de presentatie over een elo voor e-learning wil Hans het vooral hebben over hun elo (OnderwijsOnline) als instrument voor e-learning. Hij gaat heel kort in op het keuzetraject en wil dat verder als gegeven beschouwen. Daar is niet iedereen het mee eens. Er worden allerlei best diepgaande vragen gesteld over dat traject. Het duurt even voor de aandacht weer terug kan naar het oorspronkelijke verhaal.

Voor ROC Nijmegen is een elo een manier om het onderwijs te digitaliseren. Aan het digitaliseren van onderwijs hangen veel aspecten vast. Het presenteren van digitaal lesmateriaal is nog geen les, het begeleiden van studenten bij e-learning vraagt speciale aandacht. Hoe dat wordt vormgegeven is onafhankelijk van de elo, die moet de verschillende keuzes wel mogelijk maken.

Binnen ROC Nijmegen is een projectgroep in september aan de slag gegaan. De eerste pilots zijn een jaar later gestart. Dat roept wel een beetje de vraag op wat een projectgroep een jaar lang doet voordat er pilots konden starten?
Vanuit het onderwijs is er volop meegedacht over het gebruik en de inrichting van de applicatie. Een aantal docenten heeft een train-de-trainer gevolgd en is bij de start van de pilots aan de slag gegaan met het trainen van docenten. Er zijn handleidingen geschreven, filmpjes gemaakt.
Er wordt niet gewerkt met 'one size fits all'. Elk team heeft kunnen aangeven wat ze wilden met de elo. De implementatie en de scholing is vervolgens gebaseerd op die keuzen van de teams.

In de praktijk blijkt dat teams vaak nog geen idee hebben hoe het onderwijs te digitaliseren. Met een handleiding in postervorm worden teams geholpen met het structureren van hun aanpak.
Het heeft bij een aantal teams geleid tot het samen ontwikkelen van modules. Dat is natuurlijk winst!
Tegelijkertijd is het ook zo dat wanneer een docent een leuke les kan kopieren naar zijn eigen groepen. Die leuke les kan dus wel in 20 kopieen en varianten in de omgeving voorkomen. 
Er is duidelijk nog niet roc-breed nagedacht over contentbeheer. 

De aanpak ziet er voor mij nogal instrumenteel uit: we hebben een elo en nu gaan we onderwijs digitaliseren. We sluiten een keertje aan bij een teamoverleg. We helpen de teams met een poster en een knoppencursus. Goh, wat jammer dat de teams tijdens de knoppenmiddag nog geen visie hebben ontwikkeld op het gebruik van de elo. Ik ben benieuwd naar de stand van zaken over pakweg een jaar of twee...Geen opmerkingen:

Een reactie posten