06-04-16

Ga voor een pedagogische aanvoerder in het team!

Mijn CVI dagen zijn begonnen met de preconferentie georganiseerd door BVMBO: Opleiden is vakwerk. Van te voren met enige scepsis naar deze preconferentie vertrokken immers minister Jet Bussemaker is ook van de partij. Dat heb ik wel eens eerder meegemaakt bij haar MBO ronde door Nederland. Geen woord met haar gesproken toen! Ik kom op mijn woorden terug, ja inderdaad ik heb met haar gesproken. Zo hier wat meer over.

In een carouselvorm ben ik gesprek met tafelgenoten over drie onderwerpen, het pedagogisch gesprek, samenwerken aan onderwijskwaliteit en de zorg voor onderwijskwaliteit in het MBO.
Drie onderzoekers van het ECBO leiden de onderwerpen in.
Op 1 onderwerp ga ik iets dieper in, het pedagogisch gesprek. Carlos Kan heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop leraren het pedagogisch gesprek wel of niet aangaan met de student. Dit vindt te weinig plaats terwijl juist op een moment dat het niet goed gaat met een student kun je als leraar die student helpen door als rolmodel te laten zien hoe die situatie aangepakt kan worden. Open deur? Wellicht, maar het gebeurt te weinig. 
Een aanwezige gaf aan dat bij hem in het team een pedagogisch aanvoerder is aangesteld, een collega die er zorg voor draagt dat pedagogiek op de agenda blijft staan in het team. Dat vind ik een mooi idee en neem ik mee terug naar Utrecht.
Meer weten over het pedagogische gesprek? Google op Carlos Kan en het ECBO.
Terug naar mijn 'encounter' met Jet Bussemaker. Ach dat had niet veel om handen. Ik heb verteld hoe wij bij de Utrechtse Zorgacademie van MBO Utrecht omgaan met audits en dat je eigenlijk niet bang moet zijn voor een audit. Als het goed is helpt het een team op weg naar beter onderwijs en zoals de minister zelf aangaf: 'Een audit houdt een onderwijsteam een spiegel voor!'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten