07-04-16

HKS met Xedule als spoorboekje

Hannie van der Heijden vertelt over hoe ze bij Aventus in 2015 gestart zijn met het ontwikkelen van digitale opleidingsplannen en examenplannen in Xedule. De Xedule meerjarenmodule is breed geïmplementeerd voor de nieuwe mbo-opleidingen die in augustus 2016 van start gaan. In het HKS traject helpt Xedule de teams met het ontwikkelen van hun nieuwe opleidingen.

Ze zochten voor het ontwikkelen van digitale examenplannen en opleidingsplannen een online systeem. Hiervoor schreven ze met eindgebruikers een programma van eisen. Uit de aanbesteding rolde toen Xedule. Deze bood ook de mogelijkheid voor individuele opleidingsplannen, zag er grafisch goed uit, laat je plannen hergebruiken en ondersteund het werken met unieke onderwijselementen (onderwijscatalogus). Voor de toekomst ziet men de koppeling naar roostering als doorontwikkeling.

Hun implementatie ging als volgt:
  • Fase 1: Invoering voor de meerkeuzemodule voor de examen/opleidingsplannen.
  • Fase 2: Invoering Planningsmodule voor de oplevering van het jaarrooster en lessentabel.
Qua bemensing werken functioneel beheer, specialisten onderwijslogistiek en onderwijskundige adviseurs samen. Per team ging men aan de slag: met een ontwerpopdracht, helpen bij cyclisch ontwikkelen en verder gebruik van het systeem.

Omdat in onderwijslogistiek alles-met-alles samenhangt, maken ze gebruik van de volgende keten:

Opleidingsstructuur ==> Concept Opleidingsplan ==> Vaststellen Opleidingsplan ==> Concept lessentabel ==> Definitieve Lessentabel

Overigens begint deze keten met een vastgesteld opleidingen- en keuzedelenaanbod.

Ervaringen tot nu toe:
  • Van opleidingsstructuur naar opleidingsplan gaf verwarring.
  • Ontbrekende coderingsafspraken en wijzigende inrichtingsvragen werken ook verwarrend.
  • Meerdere opleidingen per crebo maakt inrichting complexer.
  • Trainingen vereisen kleine groepen.
  • Inloopsessies werden als positief ervaren.
Wat ik zelf een voordeel vindt is dat het sturing op opleidingsplannen ondersteund en dat ze gecontroleerd worden op enkele kengetallen zoals BOT. "Heeft de opleiding goed gebouwd en hebben ze de uren goed?"

Er is ook een natuurlijke fasering in gebruik:
- Strategisch: meerjarenplanning van september tot december.
- Tactisch: de jaar- en periodeplanning van januari tot mei.
- Operationeel: het perioderooster van juni to juli.

Auteur: Joël de Bruijn 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten