07-04-16

Implementatie als bottleneck voor onderwijsinnovatie

Link naar presentatieOnder deze titel werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat in het kader van een masteropleiding management & innovatie werd uitgevoerd. Het behelst een onderzoek bij het TT-instituut, onderdeel van het Drenthe College.
Innovatie in het mbo is noodzakelijk: technologische ontwikkeling en digitalisering leiden tot andere functies; de ontwikkeling van diensten en producten gaat snel en jongeren veranderen. DC streeft naar innovatieve opleidingen, waarvan het TT-instituut een voorbeeld is. Op dit moment zijn een innovatieve omgeving en een nieuwe visie op leren en opleiden, gebaseerd op projectonderwijs, gerealiseerd.
Het onderzoek richtte zich op de belemmerende en bevorderende factoren bij de realisatie van de innovatie van het onderwijs bij het TT-instituut.

Innovatie Het is het proces waarbij ideeën worden omgezet in realiteit en waarde genereren. Twee manieren van innovatie: incrementeel: werken volgens een verbetercyclus; radicaal: iets totaal anders doen.

Strategie Is er een duidelijke strategie? Bevorderend: duidelijke strategie die past bij de organisatie en ruimte biedt voor input van buiten.

Innovatieve organisatie Zijn we een innovatieve organisatie? Succesfactoren: gedeelde visie en stimulerend leiderschap, een passende organisatie structuur met projectleider. Belangrijk zijn de sleutelfiguren: experts, ambassadeurs, project-innovatie moordenaar (bad-guy).

Creatief klimaat Succesfactoren: effectief teamwork, betrokkenheid, uitwisseling met externe omgeving. Belemmerende factoren: de projectorganisatie wordt te snel afgebouwd, geen projectleider meer en geldgebrek.

Een paar conclusies
Wat bevorderend werkt is als de innovatie wordt voorbereid door een dieptestrategie op te stellen. Een aantal belemmerende factoren bij implementatie zijn als er geen stelselmatige (tussentijdse) evaluaties gehouden worden, niet iedereen gecommitteerd is en geldgebrek.

Aanbevelingen
Investeer in innovatie, maak resultaatafspraken en gebruik vooral expertise uit de organisatie. Onderzoek wat de mogelijkheden van individuen zijn en verdeel de teamrollen op basis van talenten en ambities.

Een heldere, duidelijke presentatie van Yvonne Bosman.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten