07-04-16

Informatiemodel Onderwijsaanbod in plaats van BRIN

Henk Kuppens (MBO Raad) en Jan Bartling (saMBO-ICT) geven aandacht aan minder sexy en zeer complexe onderwerp.

Een infrastructuur waar onderwijsveld en OCW gezamenlijk gebruik van maken voor het vastleggen van gegevens, ondersteuning bedrijfsprocessen, communicatie en voorlichting, verantwoording. Ter vervanging van bestaande registers.

Uitgangspunten informatiemodel OA
  • modelleren volgens de werkelijkheid van de instellingen;
  • registreren van die werkelijkheid;
  • volgt de onderwijskundige werkelijkheid;
  • en dus niet alleen wat volgens de wet noodzakelijk is.

De kern van dit model is dat naar een instelling wordt gekeken aan de hand van vier invalshoeken: wie, wat, waar, hoe. Het doel is met 1 model alle organisaties te kunnen beschrijven. Vooral als je het hebt over samenwerking tussen scholen, biedt dit model aanknopingspunten.

Dit model, dat geldt voor alle onderwijssoorten (po, vo, mbo, ho) wordt nu getoetst door een werkgroep onder leiding van Tonny Plas. Deze werkgroep heeft ook de opdracht om uit te zoeken of en zo ja wat we gezamenlijk van dit model willen vastleggen. In een centraal systeem? en waar mag de overheid bij? Of en wat we hiervan willen? to be continued...

MaaikeGeen opmerkingen:

Een reactie posten