06-04-16

Joke Hermsen: "Gamification of Humanization"

Joke opent de conferentie. Ze heeft naar het onderwijs gekeken en de grote rol die technologie er in speelt. Al snel klinkt ze ook zorgelijk. Ze vraagt om de menselijke maat, wat dat dan is en hoe onderwijs er aan bij kan dragen. Ze legt de nadruk op narratief en empathisch onderwijs.

Ze ziet 2 belangrijke fenomenen in de mens:
  • Het verlangen naar verbondenheid (de mens is een sociaal wezen) en daaruit voortvloeiend empathie.
  • De nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen en daaruit voortvloeiend creativiteit. Een nieuwsgierigheid die niet is gericht op iets dat direct rendabel is. 

De school is een tussentijd, van spelende kind naar de volwassene die nog genoeg moet presteren de rest van z'n leven. Uit PISA onderzoek blijkt dat ICT toepassingen niet leiden tot betere cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Aan preciezere bronvermelding doet ze overigens niet.

Hoe komt het dat ICT niet rendeert in het onderwijs? Erger vind ze nog dat we in de jachtige ontwikkelingen hier niet eens bij stil kunnen staan. Wat nog erger is, de mens ontdekt zichzelf niet door met apparaten te werken, maar met anderen in dialoog te gaan. Daarnaast werkt technologie standaardiserend terwijl de mensheid ontzettend pluriform is.

Haar indruk: we moeten het momentum grijpen, eerst een techno-timeout in het onderwijs, dan de balans zoeken en dan weer toepassen.

Ik waardeer haar oprecht kritische houding ten opzichte van technologie. Overigens stelt Joke dat robots en dus kunstmatige intelligentie niet ons niveau of diepgang krijgen in creativiteit en empathie. Zal voorlopig ook wel kloppen denk ik. Al met al is haar boodschap eentje van balans en evenwicht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten