06-04-16

Joke Hermsen: techno time out voor ons onderwijs.

Joke maakt zich zorgen over ons onderwijs. Na 25 jaar onderwijs welke ontregeld werden door van bovenaf opgelegde leermodellen vind ze de toenemende technologisering een slechte zaak. Joke doet een vlammend betoog voor empatisch onderwijs.

Twee dingen maakt de mens tot mens, iets dat beeldschermen niet kunnen.
  1. Elk kind wordt geboren met aangeboren eigenschappen: verlangen verbondenheid, nieuwsgierigheid. 
  2. Een mens kan zich in een ander verplaatsen. Dit levert een menselijke wereld op. 
Joke gaf aan dat uit PISA onderzoek bleek dat ondanks vele miljarden input in ict, de resultaten erg tegenvallen. Sterker nog: resultaten van taal, rekenen en science zijn lager dan bij studenten die geen ICT gebruikten.
We moeten volgens Joke een techno time out hebben. Moeten er wel games komen? Waar is het voor nodig? Lees voordat je besluit vier ton aan een game te besteden liever Johan Huizinga's Homo Ludens eens door.

Joke Hermsen legt verband tussen empathie en gebruik van ict, asof met gebruik van ICT er geen menselijke maat gevonden kan worden. Uit het PISA rapport blijkt dat matig ict gebruik onderwijs wel degelijk verbetert. Niemand (op mijn Deltion College in ieder geval) wil dat studenten altijd op de pc werken.
Sterker nog: elke training bij ons begint met: Ontwerp je onderwijs met ICT, kijk naar de meerwaarde van ICT. ICT met een menselijke maat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten