07-04-16

Mobiele gamificatie van kennis en inzicht

MondriOn is een portaal van vier apps voor de afdeling Economische en Juridische Beroepen van ROC Mondriaan. Aanleiding om dit te maken is de rol die de smartphone in het leven van de leerling speelt. Op dit moment is MondriOn alleen beschikbaar voor Android.
Het bestaat uit drie verschillende apps (vierde is in aantocht) gericht op kennis &i inzicht, met als doel een beter leerresultaat van de leerling. De apps maken geen deel uit van het officiële onderwijspakket.

Battle K: kennisgame die wedstrijdelement heeft; twee leerlingen spelen tegen elkaar op snelheid en juiste antwoord. Spel kan asynchroon gespeeld worden. Leerling krijgt geen feedback, gegevens over antwoorden worden wel verzameld en teruggekoppeld aan docent die er dan eventueel in zijn lessen aandacht aan kan besteden. Je resultaten leveren een plaats in de ranking op.
Lesflix: lesvideo’s van max 90 sec. Doel is om komend jaar 100 lesvideo’s te produceren. De video’s lopen synchroon aan het onderwijsprogramma dat de leerling volgt. Het is géén flipping the classroom.
Blind Map: diagram met blokjes waar de leerling de soort relatie moet benoemen. Het diagram geef aan dat er een relatie is, maar niet welke. Resultaten worden ook teruggekoppeld naar docent.
Zin City: taal app, Welke stad zit verborgen achter een afbeelding, onherkenbaar opgebouwd uit blokje? Om delen zichtbaar te krijgen moeten er zinnen gereconstrueerd worden. Bij een goede zin wordt een deel van de afbeelding zichtbaar.

MondriOn is geen vervanging van het bestaande onderwijs, maar een plus. Deelname is vrijwillig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten