06-04-16

Professionaliseren van de bpv organisatie

Het NOVA-college heeft in 2015 de BPV als speerpunt in het strategisch beleidsplan benoemd. Doelen zijn het verbeteren van de kwaliteit en verhogen van de tevredenheid bij leerlingen en bedrijven. Concreet: verbeteren van de logistiek rondom bpv en vastleggen van informatie over leerlingen en bpv-plaatsingen. Daarnaast diende de communicatie naar de bedrijven verbeterd te worden over de opleidingsinhoud, de duur van de bpv, de inhoud van de opdrachten, de begeleiding, de beoordeling en de examinering.
Het college heeft onderzoek gedaan naar bestaande systemen en een bezoek gebracht aan een aantal roc’s. Op basis van het onderzoek en een pakket van eisen is een keuze gemaakt voor het pakket B3net.

Tijdens de demonstratie van het pakket blijkt dat er informatie op (zelf te kiezen hoever) detailniveau opgenomen kan worden over de leerling, de bedrijven (welke erkenningen e.d.) en de stageperiodes. Ook de communicatie met de bedrijven wordt vanuit het systeem gestuurd. De applicatie borgt het vastleggen en overdraagbaar maken van kennis van individuele  bpv-begeleiders. Er is een app in ontwikkeling die leerlingen kunnen gebruiken voor hun bpv-aanwezigheidsregistratie.

Op dit moment is sprake van de beginfase van de uitrol en zijn er nog niet veel ervaringen te delen. Vragen uit de zaal gingen o.a. over de haalbaarheid van het vastleggen van bedrijfsgegevens i.v.m. de onderhoudsplicht die daar aan vastzit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten