06-04-16

Projectonderwijs 3.0 - Jorrit de Leur, Grafisch Lyceum Utrecht

Een goed project moet een beetje stinken...

Jorrit gebruikt een leuke manier om zijn presentatie interactief te maken. Met een app die plickers.com heet. Iedereen heeft een A4-tje gekregen met een mini QR-code die Jorrit met zijn telefoon kan lezen. De zijde die je boven houdt, bepaalt of je a,b,c,d hebt gekozen!

Jorrit stelt dat een student die een project gaat doen wel wat uitdaging moet bieden. Een project moet uitdagen, je moet uit je comfortzone. Dus geen dingen geven die ze al kunnen/weten. Iets anders, iets nieuws, een leerervaring.

In 2013 is hij met deze aanpak gestart. De opdrachtgever bepaalt het resultaat. De opdrachtgever begeleidt het proces. Dus niet geborgd vanuit het onderwijs. Het onderwijs moest het loslaten. Van deze aanpak is een filmpje gemaakt.

Studenten geven aan dat het belangrijk is dat het niet fictief is, maar voor een Echte Opdrachtgever. Kijk hier voor het filmpje over een projectopdracht bij America Today.

Men geeft de opdrachtgever in het proces meer macht. Studenten zijn in het algemeen meer onder de indruk van de opdrachtgever dan van docent.

Docenten vinden het lastig om projecten te begeleiden. Jorrit vindt Trello een prettige tool. Je kunt zien wat de student gaat doen/mee bezig is. Je kunt via deze tool ook suggesties doen en van een afstand monitoren. Dit tool kun je ook bedrijfsmatig gebruiken om projecten te managen.

Dan laat Jorrit de Learning Experience Canvas zien. Vanuit deze methode wordt via 'reverse engineering' beredeneerd vanuit wat een student moet leren. Hier is ook weer een filmpje over. Je kunt de canvas ook gratis downloaden.

Hoe kan een projectopdracht eruit zien?
deelopdracht 1: afkijken (wat doet het bedrijf, en heeft het gedaan, of concurrenten) Je kunt de studenten materiaal aanreiken, maar ze ook zelf naar voorbeelden laten zoeken.
deelopdracht 2: onderzoek doen naar de doelgroep en onderzoek doen naar het eindproduct
met het resultaat van 1 en 2 doe je een pitch (deelopdracht 3). De opdrachtgever beoordeelt de pitch (de docent niet!) Na akkoord wordt het eindproduct gemaakt en een presentatie (deelopdracht 4).

Jorrit geeft de studenten maar weinig deadlines, alleen de klantmomenten zoals de datum van de pitch en de datum van het inleveren/uitvoeren van het eindproduct. De deadlines tussendoor moet de student zelf verzinnen/nodig vinden. Bijvoorbeeld het laten bekijken van een concept door een docent.  Een tip is ook om de studenten elkaar te laten beoordelen.

Maar: wat stinkt er aan projecten? De studenten... 
De student vrij laten, dan komt hij/zij vanzelf met vragen. Misschien moet ik een planning maken, misschien een plan van aanpak? Studenten nieuwsgierig maken, dat werkt. Daarna moet je er soms wel wat meer bovenop zitten (anders kan het toch teleurstellend aflopen, voor studenten maar zeker ook voor opdrachtgevers)

Nu zit ik zelf niet in het primaire proces... maar toch zitten hier handvatten in voor 'echte' projecten! Vooral het 'verantwoordelijk voelen' en de 'ruimte om zaken zelf te bedenken' zijn belangrijke motivatoren. Niet alleen voor studenten!

Maaike

Geen opmerkingen:

Een reactie posten