07-04-16

Regelvrije teams

De essentie van de pilot bij ROC van Amsterdam is om het onderwijs weer terug te geven aan de professionals (en niet de bestuurders) volgens Micha Leummens.

'Door de regels het doel niet meer zien'

Van doel naar bedoeling van onderwijs. Iets wat Gert Biesta ook noemt als stelling/vraag waartoe onderwijs is. Controle is uit, vertrouwen is in volgens Micha. De relatie tussen docent en student staat centraal, waarin de docent als eerste centraal staat. Daarvoor is ruimte nodig, die soms herovert zal moeten worden. Door in de teams samen te werken zou je de flexibiliteit kunnen vergroten. Ook is transparantie in het onderwijs nodig om die samenwerking goed tot stand te laten komen.
De flexibilisering is nodig omdat het onderwijs steeds individueler zal worden stelt Micha. Maar uiteindelijk gaat het vooral om weer trots te worden op 'onze bijdrage als docent' aan het onderwijs.


Teams mochten van alles, maar de bekostiging bleef hetzelfde, de examinering ook en het houden aan het kwalificatiedossier bleef ook. In het begin gingen de teams niet direct aan de slag met de regels, maar ze gingen aan de slag met het onderwijs. Om het echt te doen slagen zijn ze in gesprek gegaan met het ministerie, de inspectie en de leerplicht van Amsterdam. Zij stemden in om mee te denken met de teams. Dit doen ze in verschillende bijeenkomsten die geregeld worden georganiseerd. Door deze samenwerking zijn ze succesvoller geworden in het tegen gaan van drop-outs.

De teams waren ook gehouden aan hun samenstelling. Dat vraagt van het team de kunst om iedereen binnen boord te houden. De pilot die Micha beschrijft is vooral succesvol op individueel docent niveau. Op team niveau moet er nog een slag geslagen worden, om daar ook echt profijt van te hebben. Ook bij de studenten is deze vooruitgang in tevredenheid nog niet altijd te zien. Daar waar studenten wel echt meer tevreden zijn geworden komt de verklaring uit het vernieuwen van het onderwijs curriculum door deze regelvrijheid. Daar zit vooral ook de kern voor mij. Zorg voor goed onderwijs, dan zijn studenten, docenten en bedrijven tevreden. Geef voor dat goede onderwijs ruimte en vertrouwen aan alle actoren, dat zorgt voor creativiteit en mooie oplossingen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten