07-04-16

ROC breed sturen op onderwijslogistiek!

Henk Knevelbaard, van het Alfa-college en Martijn Broekhuizen, van Noorderpoort presenteren hun ervaringen om met Qlikview inzicht te krijgen in de data in hun roostersysteem. Het moet ROC breed zicht bieden op de inzet van ruimtes, personeel en onderwijsplanning, tonen in welke expertise een tekort is etc. Ze hebben daarvoor samengewerkt met diverse ROC's, The Implementation Group (TIG) en Advitrae.

We krijgen enkele voorbeelden van dashboards te zien:
  • In één oogopslag wordt de formatie en daadwerkelijke inzet naast elkaar getoond, de bezettingsgraad van lokalen, het aantal studenten in de opleiding, in de planning en in het rooster.
  • Als sommige cijfers 'vreemde' resultaten tonen, kan ingezoomd worden voor meer detail. Dat helpt ook om fouten in de oorspronkelijke data er uit te halen. Moet je natuurlijk niet aan de rapportagekant corrigeren maar in je oorspronkelijke kernsysteem. Dat is een beetje inherent aan deze fase van implementatie lijkt me, aangezien je met alle koppelingen data voor het eerst bij elkaar brengt.
  • Voor het overzicht van taken was het noodzakelijk om in te dikken tot categorieën. Dit maakt vergelijken tussen teams mogelijk. Gedetailleerd rapporteren tot op uurtje is nauwelijks nuttig, in deze context van sturen. 
  • Klein aardig detail: visualisaties in Qlikview kunnen ook in Treemap stijl zijn.
  • Het is steeds wel een afweging wat je in Xedule analyseert (op de operationele data) en wat je in Qlikview onderzoekt (ook data over teams en opleidingen heen).
  • Er zijn ontzettend veel verbanden met strategische personeelsplanning, huisvesting etc. maar deze verbanden echt concreet maken is een kwestie van langere adem. 
Auteur: Joël de Bruijn
Blog: www.blogisch.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten