06-04-16

Studentenportaal in the cloud

Sandra van Eys en Frans Neerbos, ROC van Amsterdam.

Een openhartig verhaal over het studentenportaal van het ROC en waarom het niet werkte (zoals ze verwacht hadden).

Aan de hand van volgende vragen bespraken Sandra en Frans de problematiek van de studentenportaal:

 • Wat hebben we gedaan?
  Het ROC heeft een mooie portaal ingericht voor studenten. Er staan berichten op van het ROC, het rooster is te raadplegen en de cijfers zijn deels te zien. Ook nuttige informatie als handleidingen stonden er op. Op zich ziet het er netjes en aansprekend uit. 
 • Wat was het effect?
  Openhartig werd toegegeven dat het effect beneden verwachting was. Studenten raadpleegden hun rooster, maar daar was de informatie niet altijd up-to-date. Met name als het eerste uur uitvalt, val je daar als student meteen over. De rest van de informatie werd niet als interessant gezien en dus waren er al snel nauwelijks bezoekers. 
 • Wat vonden studenten?
  Studenten geven aan niet direct in een website geïnteresseerd te zijn. Daar waar de sites in SharePoint voor de lessen wel worden gebruikt, is dat hier dus niet het geval. Sandra vertelt dat sites over vakken veel meer vanuit docenten gestuurd worden. Er is ook zinvolle informatie te vinden en docenten stimuleren studenten in de klas deze te bezoeken. Zowel Frans als Sandra geven aan dat 'het bezoeken van een website' voor studenten niet als eerste gedachte opkomt als er behoefte is aan kant en klare informatie. Zoals velen van ons is de 'telefoon' een veel logischer instrument. Apps, berichtjes etc. dat willen ze. 
 • Wat vindt u (de zaal)?
  In elk geval is iedereen het er over eens dat informatie moet kloppen (roosters). De gedachte dat een (web)site de juiste plek is wordt betwijfeld. De gedachte naar apps en berichten met notificatie heeft volgens veel deelnemers van de workshop de voorkeur. 
 • En hoe nu verder?
  De drie stappen die gezet gaan worden zijn: Scholing in de colleges, ondersteuning in het onderwijs en communicatie en een persoonlijk portaal voor de studenten.
De tips uit de zaal worden vast ook meegenomen.

Dit verhaal is mijns inziens een bevestiging dat studenten alleen naar een plek op het internet gaan (van school) als er duidelijk wat voor ze te halen valt, bijvoorbeeld hun lesinhoud. Veranderingen in roosters en berichten van school vallen in een andere categorie en moeten makkelijk via een telefoon gelezen, gevonden en door de zender gepushed kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten