06-04-16

Trendrapport 2016-2017 Kennisnet #cviov

Het Trendrapport 2016-2017 van Kennisnet geeft een beschrijving van technologieen die nu of in de toekomst mogelijkheden bieden voor het onderwijs.

Het rapport is gemaakt met een aantal instrumenten. Die instrumenten helpen bij het nadenken over en positioneren van actuele en potentiele technologieen. De instrumenten zijn ook toepasbaar binnen  de eigen instelling om met elkaar van gedachten te wisselen over wat wenselijk en haalbaar is binnen de eigen organisatie.

1
De hypecycle van Gartner. 
De hypecycle bevat een piek van verwachtingen. Die komt op net na de introductie van een nieuwe tool. Die wordt opgevolgd door de dal van terleurstellingen en het plateau van productiviteit. In een nog later stadium daalt dat plateau weer af als de technologie weer veroudert.
De verschillende fasen geven een beeld van de vragen die op een bepaald moment leven. 
Adopting too early, giving up too soon, adopting too late, hanging on too long.
(Passen schoolboeken nog wel bij het gepersonaliseerd leren?)

Onderwijs in de toekomst - digitaal leerproces - ict-fundament
Robotica, machine learning, etc
Learning analytics, digitale didactiek

Voorbeelden
Virtual personal education assistent. Vergelijk met Siri. 
Digitaal toetsen. Hier wordt breed ingezet. Toch weten we heel veel nog niet over digitaal toetsen. Het is niet duidelijk hoe valide de resultaten zijn van een digitale toets, de uitslagen zijn nog niet te vergelijken met 'normale' toetsen. En dat terwijl er al adaptieve toetsen worden aangeboden. Aan de slag met digitaal toetsen betekent dus, dat je noodmaatregelen moet treffen voor het geval niet werkt. 

Mobile device management
Het controleren van andere devices tijdens een les: start nu die app op, beperk de toegasng tot internet, etc. Op die manier kun je aan klassen management toepassen en leerlingen niet stiekum allerlei andere dingen kunnen gaan doen op een device.

2
SWOT-ANALYSE
Met een swot kun je het aantal thema's terugbrengen tot een presenteerbaar aantal.
Kracht van technologie - zwakte van technologie

Kansen voor het onderwijs - bedreigingen voor het onderwijs

Strategic technology map
4 kwadranten op twee assen:
Organisatorische productiviteit (wat heeft de organisatie er aan?) vs persoonlijke productiviteit (wat heb ik er aan?)

Linksonder: the cold cases, the enablers. Technologieen die nauwelijks aandacht krijgen. Standaarden, netwerken, wifi.
Linksboven:
Corporate green light, registraties, administraties. Nodig voor verantwoording, voor sturing.
Rechtsonder: 
The peoples choice; direct online, social media, personal devices.
Rechtsboven:
Hotspot: slimme leeromgevingen, met een integratie van social media.

Verschillende technologieen kunnen geplot worden op de stm.
Doel (in de hotspot) persoonlijke leeromgevingen. Wat heb je daarvoor nodig? 
* adaptief digitaal leermateriaal. Materiaal ondersteunt de differentiatie in de klas. Bij het gebruikt wordt er allerlei data geregistreerd. 
* digitaal toetsen
* open microcredentials (batches: waarderingen). De technologie houdt bij wie welke batches van wie heeft ontvangen. 
* tincan (standaard die leerervaringen kan vastleggen) 
* big data: grote bak met gegevens, pluriform, ongestructureerd
* learning analytics, machine learning
* privacy by design. Een uitgangspunt dat al bij het ontwerpen van technologieen moet worden toegepast. 
* user managed access. technologie die er voor zorgt dat op een makkelijke manier toestemming gevraagd kan worden voor het uitwisselen van informatie. 
Persoonlijke leeromgeving.

De verschillende instrumenten bieden hulp bij het in kaart brengen van doelen, trends, consequenties.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten