07-04-16

Van woorden naar daden, verleiden tot eigentijds leren, Inge van Baalen en Bert Hulsbergen, Aventus

Deze workshop ging over het implementatietraject van de nieuwe elo bij Aventus, OnderwijsOnline. Redenen waren o.a. dat de oude omgeving niet voldoende mogelijkheden bood voor de nieuwe eisen vanuit het onderwijs en de studenten, het werken met allerlei devices en eenvoud in beheer. Enkele wensen die er waren zijn mogelijkheid tot inschrijven voor zaken, roosters en cijfers zien, samenwerken in groepen, aanbieden van lesmateriaal, uitwisseling met de al bestaande systemen en een intuïtieve interface. Alle gebruikers werd de mogelijkheid geboden om mee te denken over een plan van eisen.

Gewerkt werd met een projectgroep met een externe projectleider die met pilotgroepen aan de slag is gegaan. Zowel voorloopteams als voorloopstudenten kregen toegang tot de nieuwe omgeving, wat veel kinderziektes heeft opgelost. Momenteel hebben alle medewerkers en studenten toegang. Per school is er een beheerder aangewezen die ondersteuning biedt. Er is niet voorgeschreven dat men het moet gebruiken, maar als iemand een elo wil, dan is dat OnderwijsOnline. Het wordt dan per team ingevoerd, niet op individuele basis per docent. Insteek was dat men de gebruikers eerder wil verleiden dan dwingen om er gebruik van te gaan maken.

Wat nodig bleek was dat gebruikers anders gingen denken over de structuur van hun content, dus geen mapjes in mapjes, maar platte structuur. Ook moest bepaalde content worden omgezet naar het format van de elo, omdat het anders niet op elk device goed te openen was. De voorloopteams waren positief over hoe het materiaal eruit ziet in OnderwijsOnline en dat er makkelijk andere webtools (bijv Kahoot) in geïntegreerd kunnen worden. Er is een koppeling met Trajectplanner en bronsystemen waardoor er geen beheer meer is qua inhoud van klassen. Roosterwijzigingen en cijfers worden real-time getoond in de elo, waardoor de student op 1 plek al zijn informatie kan vinden.

Om de collega's te verleiden om gebruik te maken van Onderwijs Online, zijn er cursussen in de omgeving gemaakt die tonen wat er mogelijk is. Deze wordt gebruikt bij voorlichtingen aan mt's en docenten. Verder worden docenten tijdens studiedagen in de omgeving rondgeleid en ervaren ze zelf hoe alles werkt.

Gemaakte content kan met iedereen worden gedeeld, of met een beperkte groep collega's of studenten. Anderen kunnen er dan ook hun eigen versie van maken, zodat niet iedereen alles opnieuw moet maken. Als content eenmaal gedeeld is, is niet te zien welke studenten het hebben doorgenomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten