06-04-16

Workshop: Drie jaar onderwijslogistiek bij Graafschap College (door Wim Konings)

Deze workshop heb ik gekozen omdat ik vooral benieuwd ben hoe De Graafschap de driehoek onderwijsmanager, planner en roostermaker gebruikt. En natuurlijk kijken of dit herkenbaar is bij ons ROC.

Wim Konings gebruikt een Swivl, een kleine iPad op een statief. De microfoon hangt om de nek van de spreker Wim. En op die manier volgt de Swivl waar Wim heen loopt en neemt alles op.

Wat ze hebben bereikt hebben zijn:
  • Uitgave € 500.000,-,
  • besparing € 1.500.000,-,
  • transparantie (realiseer je dat sommige beslissingen goed waren in een bepaalde tijd, wat nu anders kan zijn)
  • Efficiënter en effectiever gebruik van gebouwen.
Stabiel rooster is heel belangrijk voor de student. Dit vanwege afspraken rondom autorijles, baantjes, enzovoort.
Let ook op overdraagbaarheid van "het kunnen roosteren". Ingewikkelde spreadsheets snappen anderen niet.
De standaardlijsten zijn bij het Graafschap vastgesteld door het CvB.
Personeelszaken en planning loopt uiteraard uit elkaar. Personeelszaken gaat over nu, planning over straks.

De roostermaker heeft andere kwaliteiten nodig. Meer communicatief. Het puzzelen wordt minder.
Roostermakers zijn het afvalputje van het ROC. Alles wat er verzonnen wordt mag de roostermaker wat van maken. Roostermakers zijn dienstverlenende medewerkers.

Flexibele pauzes geeft mogelijkheden

Flexibele pauzes heeft het Graafschap niet doorgevoerd, maar Wim verwacht dat dit in de toekomst wel wordt gevraagd en kan helpen.

Tip: Zorg er voor dat de eenheden (de scholen) zelf ook tijd en geld vrijmaken. Anders doen ze niets en krijgt centraal de schuld dat het niet werkt.
1 fte onderwijslogistiek heeft de Graafschap gevraagd van de eenheid (de school).

Een mooie dia: Je moet mensen verleiden om mee te werken en het goede te doen.


Sleutel tot succes is de driehoek
  • onderwijsmanager
  • planner
  • roostermaker
Ondersteund door het projectteam.

Wim laat een prachtig stuk horen van allerlei interpretaties van het rocknummer "Stairway to heaven". Hij gebruikt dit als beeld dat binnen één kader toch heel veel creativiteit en variatie mogelijk is.

Nieuw:
Het curriculum en het OER wordt vorm gegeven in Xedule. Daar wordt een student aan gekoppeld. Het curriculum en het OER wordt middels een PDF in de Office365 van de student geplaatst. De Graafschap hoopt dit in 2018 te hebben gerealiseerd.

Belangrijk (wat moet er nog gebeuren):
ICT-architectuur: Zorg dat je flexibel bent. Snel kunt inspelen op gebeurtenissen. Denk aan dat applicaties omvallen, leveranciers failliet gaan of onderdelen niet meer te leveren zijn.
Centraal vaststellen van coderingen en entiteiten. Dit is de basis om in allerlei (cloud)applicaties te vullen. Op die manier kun je dezelfde dingen in andere applicaties weer terug. Daar zijn vast ook nog vertaaltabellen voor nodig omdat de ene applicatie de codes langer zijn of het begrip net iets anders is:
 Denk aan: Wat is een "opleiding". Hoe heet de opleiding in allerlei pakketten. Dit valt ook onder architectuur.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten