06-04-16

Workshop Trendrapport door Kennisnet

Michael van Wetering praat ons bij over het Trendrapport van Kennisnet. De oude gebruiken wij intern voor beeldvorming omtrent nieuwe technologische fenomenen. Ze zijn hier te vinden. Belangrijker dan de specifieke trends op zich, is de vertaling naar de toepassing binnen je eigen onderwijsinstelling en voor elke school verschilt dat.

Klein beetje achtergrond:

 • De hype-cycle komt van Gartner en toont technologische fenomenen.
 • Op de horizontale as staat de tijd en verticaal de verwachting.
 • Technologie doorloopt 5 fases:

Voor iedereen die het vorige rapport gelezen heeft is dit bekend. Voor mij nieuw is de stap naar het maken van een risicoprofiel. In welke categorie val je? 
 • Adopting too early: tijdens de fase van overspannen verwachting.
 • Giving up too soon: in het dal van teleurstelling.
 • Adopting too late: tijdens de fase van verlichting.
 • Hanging on too long: als de rest van de wereld een techniek al lang in productie heeft.
Voorbeelden van fenomenen in afnemende prilheid:
 • Virtual Personal Education Assistent: zeg maar de Siri, Cortana of Google Now van de student ten behoeve van zijn leerproces.
 • Adaptief Digitaal Toetsen: dat lijkt vreemd want het wordt al steeds meer toegepast. Michael geeft aan dat systemen die zich tijdens de toets echt aanpassen aan de respons nog geen gemeengoed zijn. Echt objectief vaststellen wat iemands vaardigheden zijn is door een systeem efficiënter te doen, echter deze zijn nog niet breed beschikbaar.
 • Mobile Device Management: een moderne vorm van beheer die niet zomaar alles afsluit en dicht zet, zoals we gewend waren, want onveilig enzo, maar die recht doet aan moderne apparatuur en het vrije gebruik ervan.
Het tweede dat ik leerde van Michael is de volgende stap met de hypecycle: het maken van een Strategic Technology Map. Dat werkt met 4 kwadranten:
 • Cold Case: Technologie die er gewoon moet zijn, maar die niemand echt meer interessant vindt. Als het maar werkt.
 • Corporate Greenlight: What WE need to do. Vaak vanuit de bedrijfsvoering gedacht zijn sommige systemen min of meer verplicht. Een individuele docent vindt ze vaak vervelend.
 • Peoples Choice: What's in it for ME? Deze wordt zelf ontdekt en toegepast. Lijkt me al snel schaduw-IT dus.
 • Hot Spot: fenomenen die zowel organisatie- als persoonlijke doelen uitlijnen, maar vaak erg pril zijn.
Een voorbeeld zie je hieronder:
Michael was goed in staat om van de inhoud zelf los te komen en ons te tonen hoe je praktisch aan de slag kan voor je eigen instelling. Zijn grootste boodschap: voer interne dialoog en maak op basis daarvan goed geïnformeerde keuzes.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten