23-05-16

Verslag Preconferentie Lectoraat in het MBO

Help(t) onderzoek in het MBO? 
Onderzoek(end werken) brug tussen veranderende beroeps- en onderwijspraktijk.

Op woensdagochtend 6 april vond voorafgaand aan Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2016 in Groningen de Preconferentie plaats over


Visuele notulen
Lectoraten in het MBO

Deze Preconferentie werd geïnitieerd door Henk Ritzen, bestuursadviseur bij het ROC van Twente, tevens lector ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’ bij het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie van Saxion University of Applied Science.

Deze preconferentie werd bijzonder goed bezocht (meer dan 50 deelnemers), er waren 20 MBO scholen vertegenwoordigd en diverse andere belangrijke partners in de MBO sector.

De visuele notulen kun je HIER teruglezen en downloaden.

1 opmerking: